Dé oplossing voor het managen van
uw zorginkoopbeleid

Met de invoering van de Wmo en de Wlz is de financiering van uw zorginstelling complex en tijdrovend geworden. Vroeger sloot u één contract met het zorgkantoor. Tegenwoordig sluit u verschillende zorgcontracten met verschillende verzekeraars en gemeentes, waarbij elk contract zijn eigen specifieke voorwaarden kent.

Uiteraard houdt u graag grip op al uw lopende contracten. U wilt weten of u aan de verschillende contractafspraken voldoet. Want u wordt achteraf niet graag geconfronteerd met tariefskortingen of terugbetalingen van gedeclareerde zorg.

Om actueel zicht te houden op uw afspraken en prestaties is er Contract Care Manager; een methodiek waarmee u uw zorginkoopbeleid beheersbaar houdt, financiële risico’s afdekt en overzicht creëert in uw zorgorganisatie.

Contract Care Manager

Contract Care Manager zorgt voor:
 • Jaarlijkse inventarisatie van uw afgesloten contracten.
 • Jaarlijks overzicht van contractvoorwaarden per contract.
 • Audits: periodieke toetsing op naleving contractvoorwaarden.
 • Rapportage & advies naar aanleiding van audits.
 • Toegang tot overzichtelijk klantenportaal dat dient als:
  a. opslagplaats (borging) van uw contracten.
  b. ontmoetingsplaats voor begeleiding zorginkoopproces.
Waarom Contract Care Manager?
 • Overzicht & zekerheid:
  - contracten uniek identificeerbaar en herleidbaar.
  - inperking financiële risico’s door controle (audits) op het nakomen van contractafspraken.
 • Sterke onderhandelingspositie; door volledig zicht op contractvoorwaarden bent u in staat tijdig nieuwe (verbeterde) contractafspraken te maken.
 • Contract Care Manager genereert informatie voor strategische besluitvorming binnen uw organisatie
 • Alle wettelijke en juridische eisen inzichtelijk.
 • Kosten- en tijdbesparing (uw accountant is aanzienlijk minder tijd kwijt).

Werkwijze

Geïnteresseerd in het dienstenpakket van Contract Care Manager?
Dan volgen we samen met u dit stappenplan:
 1. Gesprek over het aantal en soort zorgcontracten dat u heeft
  afgesloten + uw verwachtingen van ons. Na gesprek volgt offerte.
 2. Het opstellen van een to-do-lijst.
 3. Inventarisatie en analyse van bestaande contracten.
 4. Eerste audit; controle op naleving contractafspraken.
 5. Analyse en advies (eventueel bijsturing) naar aanleiding van audit.

Neem contact met ons op!

Contract Care Manager is een product van
Albij Administratieve Dienstverlening B.V.

Adres: Iroko 97
3315 PM Dordrecht

local_phone06 28 88 93 98
local_post_officeinfo@contractcaremanager.nl